Clo – čo čakať a kedy vás neminie?

Poslať balík do zahraničia? So Zaslať je to ľahké! Do colnej oblasti? Rovnako ľahké! Vyplňte svoju objednávku prepravy na našom webe a o všetko ostatné sa postaráme my, nech už vaša zásielka putuje kamkoľvek.

Kedy sa na vašu zásielku vzťahuje colný proces? Jednoducho kedykoľvek ju posielate mimo Európskej únie a stanovuje tak medzinárodné dohovory. Práve vtedy vstupujú do celého procesu colné mechanizmy. Štáty tak kontrolujú aký tovar a za akým účelom prichádza na ich územie. Niekde sú pravidlá prísnejšie, inde sú colníci pozornejší. Pokiaľ balíky posielate so Zaslať, nemusíte si ale ani s colným procesom lámať hlavu. Aj s tým vám radi pomôžeme.

Colná faktúra

Názov dokumentu môže byť pre niekoho zavádzajúci, ide ale o sprievodný doklad, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej zásielke, ktorá putuje mimo EÚ či v opačnom smere (okrem zásielok obsahujúcich písomné dokumenty). Podrobnejšie všetko vysvetlí Hana Divilková, ktorá sa v Zaslať.sk, okrem iného, ​​venuje problematike colného konania:

„Na základe tohto dokumentu a informácií v ňom obsiahnutých prebieha príprava na colné konanie. Čo presne za informácie obsahuje? Popíšete, čo presne v zásielke je, v akom množstve, aké hodnoty a odkiaľ obsah zásielky pochádza. Môže to znieť zložito, ale na Zaslať sme vytvorili špeciálny formulár, vďaka ktorému je pre vás celý proces jednoduchší. My faktúru na colné účely vytvoríme za vás a odošleme dopravcovi.”

Hana Divilková, Zaslať.sk

Hanka odporúča všetkým našim klientom vypisovať informácie o obsahu zásielky skutočne poctivo. Snažiť sa obísť colné pravidlá sa totiž nevypláca. V niektorých prípadoch môžu byť vyžadované aj ďalšie dokumenty špecifické napríklad pre určité regióny. Môže ísť napríklad o takzvané „potvrdenie podstaty veci“, ktoré lepšie vysvetľuje, o aký obsah zásielky ide. „Typické je to napríklad pre rôzne druhy batérií. Ide teda o veľmi špecifický obsah týkajúci sa predovšetkým zákazníkov obchodujúcich alebo podnikajúcich v konkrétnych priemyselných odvetviach,“ dodáva. Pre bežné zásielky to nie je potrebné.

Colný proces môže predĺžiť dobu doručenia až o niekoľko pracovných dní. Obzvlášť pokiaľ ide o zásielku vysokej hodnoty a colný úrad vyžaduje súčinnosť príjemcu zásielky.

Kadiaľ váš balík putuje?

Keď kuriér váš balík vyzdvihne, putuje na zvozové depo dopravcu. Už v tej chvíli sa colní špecialisti dopravcu, takzvaní colní deklaranti, zaoberajú obsahom vašej zásielky a pripravujú dokumenty, ktoré požadujú colné úrady štátov z ktorých, cez ktoré a do ktorých zásielka putuje.

Ak zásielka vstúpi na územie cieľového štátu, prechádza obsah zásielky kontrolou. Veľmi často colným úradom stačí obyčajná kontrola predložených materiálov, teda faktúr vypovedajúcich o obsahu zásielky.

„Aj preto vždy upozorňujeme našich zákazníkov, aby naozaj boli pri vypĺňaní faktúry poctiví a nesnažili sa zatajiť žiadny obsah či jeho hodnotu. Colníci zásielky kontrolujú skenermi a akékoľvek rozpory s dokumentom vyvolávajú dôvod na podozrenie.”

Lucie Vašíčková, Vedúci zákazníckej starostlivosti Zaslať.sk

Pokiaľ nadobudnú colníci podozrenie, môžu balík kontrolovať fyzicky, to znamená, že zásielku otvoria a ručne prehľadajú, či popis na faktúre zodpovedá obsahu. Pokiaľ objavia rozpory, zásielku zabavia bez možnosti náhrady. Pokiaľ je obsah likvidovaný, môžu príjemcovi za tento úkon tiež vystaviť faktúru. Všetky takéto udalosti nielen že doručenie zásielky odďaľujú, ale aj komplikujú.

Budem platiť clo alebo DPH?

V krajine doručenia je pri colnom procese stanovené clo, prípadne miestna DPH podľa platných taríf krajiny adresáta, pokiaľ sa na danú vec v balíku vzťahuje. Odporúčame vám vždy pred odoslaním toto overiť na stránkach príslušných úradov danej krajiny.

„Ak si nie ste istí, ako zaslať tú či inú vec do alebo zo zahraničia, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť. Všetci členovia nášho tímu zákazníckej starostlivosti sú riadne preškolení, prípadne sa môžete obrátiť s otázkami priamo na colných špecialistov, takzvaných colných deklarantov, dopravcu, ktorí spracovávajú colnú dokumentáciu. Sme tu pre vás.” vysvetľuje vedúca zákazníckej starostlivosti Zaslať.sk Lucie Vašíčková.

Niekoľko štátov má tiež stanovené určité krajné hodnoty zásielok, pokiaľ sa do týchto zmestí hodnota obsahu vašej zásielky, nebude platba nutná. S tým všetkým vám môžu poradiť kolegovia na zákazníckej starostlivosti Zaslať.sk každý všedný deň od 8.00 do 17.00 hod. 

MÁM OTÁZKU OHĽADNE COLNÉHO KONANIA

Scroll to Top